Vi på Flyt Reklame kan hjelpe deg med alle typer trykksaker.
Blokker, idempapir, visittkort, kopiering, plakater, foldere, flyers, kalendere etc.
Vi trykker det meste her på huset med våre avanserte laserprintere, men ved store
opplag benytter vi eksterne leverandører. Til markedets laveste priser.

KRAV TIL MATERIELL LEVERT FRA KUNDE:

  • Dokumenter som skal printes må leveres i PDF-format.
  • Logoer ønskes levert i vektorisert EPS-, AI- eller PDF-format.
  • For trykksaker der det benyttes spesielle fonter som ikke er standard systemfonter, må all tekst gjøres om til objekter.
  • Bilder ønskes levert i JPEG eller TIFF med oppløsning på minst 300 DPI.
  • Dersom det er ønskelig at trykket skal gå helt ut i kantene på papiret må filene leveres med 3 mm utfall på alle sider samt skjæremerker.
  • Hvis filene leveres uferdige jmf. listen over, vil det føre til merkostnad.

Trenger du hjelp med å finne ut om trykksaken er optimalisert for printing, ikke nøl med å ta kontakt med oss for tips og råd.