Grafisk design handler om å sette sammen tekst, bilder og illustrasjoner på en måte som kommuniserer med en definert målgruppe.

Flyt Reklame har erfarne designere som kan hjelpe deg med utforming av grafisk profil, reklamemateriell, trykksaker, skilting og dekorering.

I et marked som oversvømmes av reklame er det særdeles viktig at man vises i mengden. Alle typer informasjonsmateriell har et budskap. Grafisk design er kunsten å forme dette budskapet slik at det appelerer til Deres kundegruppe. Treffer budskapet vil kunden mest sannsynlig velge deres produkt. Flyt Reklame har to designere som mer enn gjerne hjelper deg å bli synlig i mengden.